• 1
 • 2
 • 3
 • 4

دستور العمل نگارش مقالات


فرمت پاورپوینت مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته خواهند شد

 • 1 همایش ملی آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار
 • 2 اقامت
 • 3 محور های همایش
 • 4 اعضای کمیته های همایش
 • 5 سخنرانان کلیدی
 • 6 تاریخ های مهم همایش
 • 7 مکان برگزاری و هزینه همایش
 • 8 همایش های پیشین
 • همایش ملی آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار

  بابلسر، مرکز آموزش علمی - کاربردی میزبان
  26 آبان ۱۳۹۵
 • اقامت

  بابلسر، مرکز آموزش علمی - کاربردی میزبان
  26 آبان ۱۳۹۵
  ادامه مطلب
 • محور های همایش

  همایش ملی" آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار"
  بابلسر، مرکز آموزش علمی - کاربردی میزبان،26 آبان ۱۳۹۵
  ادامه مطلب
 • اعضای کمیته های همایش

  همایش ملی" آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار"
  بابلسر، مرکز آموزش علمی - کاربردی میزبان،26 آبان ۱۳۹۵
  ادامه مطلب
 • سخنرانان کلیدی

  همایش ملی" آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار"
  بابلسر، مرکز آموزش علمی - کاربردی میزبان،26 آبان ۱۳۹۵
  ادامه مطلب
 • تاریخ های مهم همایش

  مهلت ارسال مقاله:...................................................20 مهر۱۳۹۵
  اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ........................................ 30 مهر ۱۳۹۵
  مهلت ثبت نام: ...................................................... 10 آبان ۱۳۹۵
  تاریخ برگزاری همایش:............................................... 26 آبان ۱۳۹۵
 • مکان برگزاری و هزینه همایش

  همایش ملی" آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار"
  بابلسر، مرکز آموزش علمی - کاربردی میزبان،26 آبان ۱۳۹۵
  ادامه مطلب
 • همایش های پیشین

  همایش ملی" آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار"
  بابلسر، مرکز آموزش علمی - کاربردی میزبان،26 آبان ۱۳۹۵
  ادامه مطلب